hét administratiekantoor in de regio Venlo
Bel ons op: 077-3211244

Home

Geen tijdige bekendmaking aanslag door onjuiste adressering

Bron: deze website De Hoge Raad oordeelt dat het hof ten onrechte voorbij is gegaan aan de omstandigheid dat het aanslagbiljet onjuist was geadresseerd waardoor deze de heer X niet heeft bereikt. Het hof mocht niet redengevend achten dat de inspecteur zich bij de vaststelling van de aanslag voldoende (zorgvuldig)

Lees verder

Waardering van verpachte gronden in box 3 2014

Bron: deze website De uitgangspunten en normen 2014 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3 zijn bekend. Met behulp van 2 tabellen kunt u de waarde van deze gronden berekenen. U kunt de Waardering van verpachte gronden in box 3 2014 downloaden. Vragen of meer

Lees verder

Olieprijzen op laagste peil in bijna 6 jaar

Bron: deze website LONDEN (AFN) -De olieprijzen daalden maandag tot de laagste niveaus sinds het voorjaar van 2009. De daling volgde op een verlaging van de prijsprognose door Goldman Sachs en een oproep van Venezuela aan OPEC om met maatregelen te komen om de prijzen te laten stijgen. Goldman Sachs verwacht

Lees verder

Verwijzing naar vernietigd vonnis strafrechter onvoldoende voor informatiebeschikk…

Bron: deze website Bron: deze website Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de verwijzing van de inspecteur naar een uitspraak van Hof Amsterdam onvoldoende is om de informatiebeschikking te kunnen rechtvaardigen. Belanghebbende, X, is het niet eens met een informatiebeschikking die de inspecteur hem heeft opgelegd met betrekking tot de aanslag IB/PVV

Lees verder

Ondernemer maakt lage winst niet aannemelijk

Bron: deze website Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de aanslag niet tot een te hoog bedrag is vastgesteld. X slaagt er namelijk niet in om overtuigend aan te tonen dat de schatting van de winst door de inspecteur te hoog is. X exploiteert een eenmanszaak in woondecoratieartikelen. Omdat X geen aangifte

Lees verder

Belastingaangifte 2014 vanaf 1 maart

Bron: deze website Vanaf 1 maart 2015 kan er aangifte inkomstenbelasting worden gedaan over 2014. Dus niet al in januari en februari. Vanaf 1 maart kan er gewoon weer gebruik worden gemaakt van de vooraf ingevulde aangifte. De Belastingdienst heeft dan al een groot aantal gegevens ingevuld. Deze gegevens hoeven

Lees verder

Op maandag maakt de Belastingdienst de eerste toeslagen over

Bron: deze website De toeslag staat maandag op de rekening. Het hangt van de bank af op welk tijdstip het bedrag op de rekening staat. Als klant bij de ING, staat de toeslag voor 12.00 uur op de rekening. Voor een ander bank staat de toeslag uiterlijk om 24.00 uur

Lees verder

Klijnsma wil gebruik bijstandsregeling ondernemers bevorderen

Bron: deze website “Het is fijn dat zoveel ondernemers al 10 jaar gebruik maken van de Bbz-regeling, maar het kan altijd nog beter. Daarom roep ik gemeenten op nog meer zelfstandigen die een eigen bedrijf willen starten of tijdelijk ondersteuning nodig hebben, over de regeling te informeren”, aldus staatssecretaris Klijnsma

Lees verder

VAR-verklaring zzp’ers blijft langer

Bron: deze website Administratieve rompslomp Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) wil de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) voor zzp’ers en freelancers vervangen door de BGL, de Beschikking geen loonheffingen. Maar in de Tweede Kamer bestaat daar weinig enthousiasme voor. Ook Wiebes’ eigen VVD is zeer kritisch, net als werkgeversorganisaties en regeldrukwaakhond Actal. Zo

Lees verder

Belangrijkste wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2015

Bron: deze website Belangrijkste wijzigingen In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2015. De grootste veranderingen in de inkomstenbelasting zijn het vervallen van de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting, de ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen. Dit

Lees verder

NOAB

Gifity is al sinds 2009 een gecertificeerd NOAB-lid.
Lees hier waarom u een NOAB-kantoor moet inschakelen.

Onze contactgegevens

Administratiekantoor Gifity

Bezoekadres
Karel van Egmondstraat 61
5913 CL Venlo

Postadres
Postbus 3067
5902 RB Venlo

Telefoon: 077-3211244

Email: info@gifity.nl