hét administratiekantoor in de regio Venlo
Bel ons op: 077-3211244

Home

Inspecteur gaat terecht uit van twee (boek)jaren bij verliesverrekening volgtijdelijke fiscale eenheden

Bron: deze website De Hoge Raad oordeelt dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het de bedoeling van de wetgever is dat art. 7 lid 4 tweede volzin Wet VPB 1969 ook bij de verticale verliesverrekening moet worden toegepast. Het (boek)jaar 2009 van A bv bestaat uit twee jaren. Belanghebbende, X

Lees verder

Navorderingsaanslagen voldoende voortvarend opgelegd

Bron: deze website Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de inspecteur het evenredigheidsbeginsel niet heeft geschonden. Navorderingsaanslagen gehandhaafd. Aan belanghebbenden, de erven X, zijn navorderingsaanslagen ib/pvv en vb opgelegd. Eén en ander vloeit voort uit het feit dat erflater X volgens de inspecteur rekeninghouder bij een buitenlandse bank zou zijn geweest. Het

Lees verder

Toename rekening-courantschuld terecht als uitdeling aangemerkt

Bron: deze website Bron: deze website Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de toename van het rekening-courantsaldo terecht als uitdeling heeft aangemerkt lipitor cost. Het is namelijk aannemelijk dat X de rekening-courantschuld niet zal gaan aflossen. X houdt de aandelen in D bv. Ultimo 2010 heeft X ruim € 3,7

Lees verder

Aangifteprogramma 2014 voor buitenlandse belastingplichtigen beschikbaar

Bron: deze website Het aangifteprogramma inkomstenbelasting 2014 voor buitenlandse belastingplichtigen is beschikbaar voor Windows, Apple en Linux. U moet aangifte doen als u: een aangiftebrief hebt ontvangen een C-formulier hebt ontvangen geen aangiftebrief of C-formulier hebt ontvangen, maar in 2014 wel inkomsten uit Nederland had waarover u meer dan € 45

Lees verder

Verliesherzieningsbeschikking is terecht opgelegd, maar niet voor het juiste bedrag

Bron: deze website Bron: deze website Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de Belastingdienst bevoegd was om een verliesherzieningsbeschikking aan X op te leggen.  Belanghebbende, X, ontplooit als zelfstandige diverse activiteiten in de medische wereld. In geschil is of de Belastingdienst het verlies uit werk en woning van € 20.496 terecht via

Lees verder

Geen eigen woning en geen renteaftrek voor buitenlands belastingplichtige

Bron: deze website Hof Amsterdam oordeelt dat de woning van belanghebbende geen eigen woning in de zin van de Wet IB 2001 is en dat de inspecteur de renteaftrek terecht weigert. X woont vanaf 2001 tot en met 2005 in Italië. Samen met zijn echtgenote heeft hij een woning in

Lees verder

Late ontvangst aanslag wordt niet aannemelijk gemaakt

Bron: deze website Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het niet aannemelijk is dat de dagtekening van het aanslagbiljet niet is gelegen na de datum van de terpostbezorging. X maakt niet aannemelijk dat hij de aanslag pas kort voor 7 februari 2012 heeft ontvangen. Aan X wordt, met dagtekening 7 december 2011,

Lees verder

Moeder-bv niet aansprakelijk voor VPB-schuld van oude dochter

Bron: deze website Rechtbank Gelderland oordeelt onder verwijzing naar een recente uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden dat onder het begrip ‘degene’ in art. 40 Inv. 1990 geen rechtspersoon kan worden begrepen. Belanghebbende, X bv, bezit alle aandelen in F bv (thans A bv). Deze aandelen zijn in oktober 2009 geleverd aan

Lees verder

Rulings in het vizier

Bron: deze website Bron: deze website In de strijd tegen belastingontwijking door multinationals heeft men inmiddels ook het rulingbeleid in het vizier. De ontwikkelingen volgen zich nu in een rap tempo op. Van uitwisseling van informatie tot het openbaar maken of het in vertrouwen inzicht geven van de belastingafspraken die

Lees verder

Geen zelfstandigenaftrek omdat niet voldaan is aan urencriterium

Bron: deze website Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat X geen recht heeft op de zelfstandigenaftrek omdat hij niet bewezen heeft dat hij ten minste 1225 uur in het jaar 2010 aan zijn onderneming heeft besteed. Belanghebbende, X, drijft een onderneming waarvan de activiteiten bestaan uit de verhuur van dertien kamers die

Lees verder

NOAB

Gifity is al sinds 2009 een gecertificeerd NOAB-lid.
Lees hier waarom u een NOAB-kantoor moet inschakelen.

Onze contactgegevens

Administratiekantoor Gifity

Bezoekadres
Karel van Egmondstraat 61
5913 CL Venlo

Postadres
Postbus 3067
5902 RB Venlo

Telefoon: 077-3211244

Email: info@gifity.nl