hét administratiekantoor in de regio Venlo
Bel ons op: 077-3211244

Geen reden voor matiging MRB-verzuimboete van 100% bij ontbreken handelaarskenteken

Bron: deze website

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er geen reden is voor matiging van de boete. De boete vormt namelijk een bestraffing voor het schenden van de voorwaarden van de handelaarskentekenregeling, en niet voor het houden van de auto en het gebruik van de weg daarmee.

X handelt in auto’s en beschikt over een handelaarskenteken. De inspecteur constateert dat op 3 november 2010 gebruik van de weg is gemaakt met een auto, die sinds 13 augustus 2010 tot de bedrijfsvoorraad behoort, en dat de auto niet was voorzien van handelaarskentekenplaten. Naar aanleiding van deze constatering legt de inspecteur een MRB-naheffingsaanslag op over een periode van twaalf maanden. Tevens legt hij een boete van 100% op ad € 407. Rechtbank Breda vermindert de boete omdat X de auto slechts drieënhalve maand in bezit heeft gehad. Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de naheffing over een tijdsduur van twaalf maanden een dusdanig afschrikwekkend en bestraffend karakter heeft, dat deze moet worden aangemerkt als een ‘criminal charge’. Het hof vermindert de naheffingsaanslag daarop naar € 350 en vernietigt de boete, omdat er sprake is van een dubbele bestraffing. De Hoge Raad oordeelt dat de niet punitieve strekking van art. 69 lid 2 Wet MRB zozeer overheerst, dat niet kan worden gesproken van een ‘criminal charge’ in de zin van art. 6 EVRM. Vervolgens merkt de Hoge Raad op dat er geen sprake is van een dubbele bestraffing, en dat derhalve een boete kan worden opgelegd. De Hoge Raad verwijst de zaak vervolgens naar Hof Arnhem-Leeuwarden.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er geen reden is voor matiging van de boete. Het hof overweegt daarbij dat de boete een bestraffing vormt voor het schenden van de voorwaarden van de handelaarskentekenregeling door X, en niet voor het houden van de auto en het gebruik van de weg daarmee. Het feit dat X de auto slechts drieënhalve maand in zijn bezit heeft gehad vormt volgens het hof geen grond voor matiging van de boete. Het hof handhaaft de boete van €407.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 70

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

NOAB

Gifity is al sinds 2009 een gecertificeerd NOAB-lid.
Lees hier waarom u een NOAB-kantoor moet inschakelen.

Onze contactgegevens

Administratiekantoor Gifity

Bezoekadres
Karel van Egmondstraat 61
5913 CL Venlo

Postadres
Postbus 3067
5902 RB Venlo

Telefoon: 077-3211244

Email: info@gifity.nl