hét administratiekantoor in de regio Venlo
Bel ons op: 077-3211244

Geen eigen woning en geen renteaftrek voor buitenlands belastingplichtige

Bron: deze website

Hof Amsterdam oordeelt dat de woning van belanghebbende geen eigen woning in de zin van de Wet IB 2001 is en dat de inspecteur de renteaftrek terecht weigert.

X woont vanaf 2001 tot en met 2005 in Italië. Samen met zijn echtgenote heeft hij een woning in Nederland. De woning wordt in de loop van 2005 verkocht. In hoger beroep is in geschil of de woning kwalificeert als eigen woning in de zin van de Wet IB 2001. Zo ja, dan is voorts in geschil of X recht heeft op hypotheekrenteaftrek.

Hof Amsterdam oordeelt dat de woning geen eigen woning is en dat de inspecteur de renteaftrek terecht weigert. X staat niet op het adres van de woning ingeschreven. Hij brengt niets naar voren op grond waarvan het aannemelijk is dat de woning X tot hoofdverblijf dient. Voorts levert X van de betaling van hypotheekrente geen enkel bewijs. X’ hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.120

Wet inkomstenbelasting 2001 3.111

NOAB

Gifity is al sinds 2009 een gecertificeerd NOAB-lid.
Lees hier waarom u een NOAB-kantoor moet inschakelen.

Onze contactgegevens

Administratiekantoor Gifity

Bezoekadres
Karel van Egmondstraat 61
5913 CL Venlo

Postadres
Postbus 3067
5902 RB Venlo

Telefoon: 077-3211244

Email: info@gifity.nl