hét administratiekantoor in de regio Venlo
Bel ons op: 077-3211244

Archief voor de categorie Jurisprudentie

Geen eigen woning en geen renteaftrek voor buitenlands belastingplichtige

Bron: deze website Hof Amsterdam oordeelt dat de woning van belanghebbende geen eigen woning in de zin van de Wet IB 2001 is en dat de inspecteur de renteaftrek terecht weigert. X woont vanaf 2001 tot en met 2005 in Italië. Samen met zijn echtgenote heeft hij een woning in

Lees verder

Late ontvangst aanslag wordt niet aannemelijk gemaakt

Bron: deze website Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het niet aannemelijk is dat de dagtekening van het aanslagbiljet niet is gelegen na de datum van de terpostbezorging. X maakt niet aannemelijk dat hij de aanslag pas kort voor 7 februari 2012 heeft ontvangen. Aan X wordt, met dagtekening 7 december 2011,

Lees verder

Moeder-bv niet aansprakelijk voor VPB-schuld van oude dochter

Bron: deze website Rechtbank Gelderland oordeelt onder verwijzing naar een recente uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden dat onder het begrip ‘degene’ in art. 40 Inv. 1990 geen rechtspersoon kan worden begrepen. Belanghebbende, X bv, bezit alle aandelen in F bv (thans A bv). Deze aandelen zijn in oktober 2009 geleverd aan

Lees verder

Geen zelfstandigenaftrek omdat niet voldaan is aan urencriterium

Bron: deze website Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat X geen recht heeft op de zelfstandigenaftrek omdat hij niet bewezen heeft dat hij ten minste 1225 uur in het jaar 2010 aan zijn onderneming heeft besteed. Belanghebbende, X, drijft een onderneming waarvan de activiteiten bestaan uit de verhuur van dertien kamers die

Lees verder

Geen tijdige bekendmaking aanslag door onjuiste adressering

Bron: deze website De Hoge Raad oordeelt dat het hof ten onrechte voorbij is gegaan aan de omstandigheid dat het aanslagbiljet onjuist was geadresseerd waardoor deze de heer X niet heeft bereikt. Het hof mocht niet redengevend achten dat de inspecteur zich bij de vaststelling van de aanslag voldoende (zorgvuldig)

Lees verder

Verwijzing naar vernietigd vonnis strafrechter onvoldoende voor informatiebeschikk…

Bron: deze website Bron: deze website Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de verwijzing van de inspecteur naar een uitspraak van Hof Amsterdam onvoldoende is om de informatiebeschikking te kunnen rechtvaardigen. Belanghebbende, X, is het niet eens met een informatiebeschikking die de inspecteur hem heeft opgelegd met betrekking tot de aanslag IB/PVV

Lees verder

Ondernemer maakt lage winst niet aannemelijk

Bron: deze website Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de aanslag niet tot een te hoog bedrag is vastgesteld. X slaagt er namelijk niet in om overtuigend aan te tonen dat de schatting van de winst door de inspecteur te hoog is. X exploiteert een eenmanszaak in woondecoratieartikelen. Omdat X geen aangifte

Lees verder

NOAB

Gifity is al sinds 2009 een gecertificeerd NOAB-lid.
Lees hier waarom u een NOAB-kantoor moet inschakelen.

Onze contactgegevens

Administratiekantoor Gifity

Bezoekadres
Karel van Egmondstraat 61
5913 CL Venlo

Postadres
Postbus 3067
5902 RB Venlo

Telefoon: 077-3211244

Email: info@gifity.nl