hét administratiekantoor in de regio Venlo
Bel ons op: 077-3211244

Archief voor de categorie Jurisprudentie

Staffel over kostenvergoeding hoorzitting niet bruikbaar

Bron: deze website Hof Amsterdam oordeelt dat de staffel van Rechtbank Noord-Holland over de kostenvergoeding voor hoorzittingen onvoldoende rekening houdt met de feiten en omstandigheden die een rol spelen bij de vraag of er sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot

Lees verder

Crisisheffing heeft voldoende wettelijke basis en is niet in strijd met internationaal recht

Bron: deze website Hof Amsterdam verklaart het hoger beroep van X bv gericht tegen de crisisheffing ongegrond. Het hof oordeelt dat er voldoende wettelijke basis is voor de crisisheffing (art. 1, 27a en 32bd Wet LB 1964) en verwerpt het andersluidende standpunt van X bv. De Hoge Raad oordeelt dat

Lees verder

Vermogensetikettering verhindert fiscale trucs voor vermogenden

Bron: deze website Bron: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://taxlive visit the site.nl/-/vermogensetikettering-verhindert-fiscale-trucs-voor-vermogenden”> deze website Het leerstuk van de vermogensetikettering verhindert dat IB-ondernemers spaargeld van box 3 naar de zakelijke rekening kunnen overhevelen om op die manier belasting te besparen of toeslagen te ontvangen. De overgeboekte liquide middelen blijven tot box 3

Lees verder

Kostenvergoeding voor korte telefonische hoorzitting zonder nieuwe argumenten

Bron: deze website Rechtbank Overijssel oordeelt dat voor een kostenvergoeding niet van belang is de duur van de hoorzitting noch hetgeen op de hoorzitting is besproken.

Lees verder

Verhuiskosten van registerloods zijn aftrekbaar

Bron: deze website De Hoge Raad oordeelt dat verhuiskosten zakelijk zijn als de verhuizing noodzakelijk is voor de ondernemingsuitoefening of als het belangrijkste oogmerk van de verhuizing het beperken van toekomstige ondernemingskosten is. Belanghebbende, de heer X, is een gediplomeerde registerloods en treedt in 2006 toe tot een maatschap van

Lees verder

Geen reden voor matiging MRB-verzuimboete van 100% bij ontbreken handelaarskenteken

Bron: deze website Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er geen reden is voor matiging van de boete. De boete vormt namelijk een bestraffing voor het schenden van de voorwaarden van de handelaarskentekenregeling, en niet voor het houden van de auto en het gebruik van de weg daarmee. X handelt in auto’s

Lees verder

Inspecteur gaat terecht uit van twee (boek)jaren bij verliesverrekening volgtijdelijke fiscale eenheden

Bron: deze website De Hoge Raad oordeelt dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het de bedoeling van de wetgever is dat art. 7 lid 4 tweede volzin Wet VPB 1969 ook bij de verticale verliesverrekening moet worden toegepast. Het (boek)jaar 2009 van A bv bestaat uit twee jaren. Belanghebbende, X

Lees verder

Navorderingsaanslagen voldoende voortvarend opgelegd

Bron: deze website Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de inspecteur het evenredigheidsbeginsel niet heeft geschonden. Navorderingsaanslagen gehandhaafd. Aan belanghebbenden, de erven X, zijn navorderingsaanslagen ib/pvv en vb opgelegd. Eén en ander vloeit voort uit het feit dat erflater X volgens de inspecteur rekeninghouder bij een buitenlandse bank zou zijn geweest. Het

Lees verder

Toename rekening-courantschuld terecht als uitdeling aangemerkt

Bron: deze website Bron: deze website Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de toename van het rekening-courantsaldo terecht als uitdeling heeft aangemerkt lipitor cost. Het is namelijk aannemelijk dat X de rekening-courantschuld niet zal gaan aflossen. X houdt de aandelen in D bv. Ultimo 2010 heeft X ruim € 3,7

Lees verder

Verliesherzieningsbeschikking is terecht opgelegd, maar niet voor het juiste bedrag

Bron: deze website Bron: deze website Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de Belastingdienst bevoegd was om een verliesherzieningsbeschikking aan X op te leggen.  Belanghebbende, X, ontplooit als zelfstandige diverse activiteiten in de medische wereld. In geschil is of de Belastingdienst het verlies uit werk en woning van € 20.496 terecht via

Lees verder

NOAB

Gifity is al sinds 2009 een gecertificeerd NOAB-lid.
Lees hier waarom u een NOAB-kantoor moet inschakelen.

Onze contactgegevens

Administratiekantoor Gifity

Bezoekadres
Karel van Egmondstraat 61
5913 CL Venlo

Postadres
Postbus 3067
5902 RB Venlo

Telefoon: 077-3211244

Email: info@gifity.nl