hét administratiekantoor in de regio Venlo
Bel ons op: 077-3211244

Monthly archive for maart 2016

Proefprocedures btw privégebruik auto nagenoeg gelopen race

Bron: deze website Na de recente conclusies in de vier proefprocedures over de btw op het privégebruik van de auto, zit de Belastingdienst stevig in het zadel. Nu veel is te scharen onder de noemer keuzevrijheid lijkt de kans op succes nagenoeg nihil. “Wat resteert is de bereidwilligheid van de

Lees verder

Staffel over kostenvergoeding hoorzitting niet bruikbaar

Bron: deze website Hof Amsterdam oordeelt dat de staffel van Rechtbank Noord-Holland over de kostenvergoeding voor hoorzittingen onvoldoende rekening houdt met de feiten en omstandigheden die een rol spelen bij de vraag of er sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot

Lees verder

Crisisheffing heeft voldoende wettelijke basis en is niet in strijd met internationaal recht

Bron: deze website Hof Amsterdam verklaart het hoger beroep van X bv gericht tegen de crisisheffing ongegrond. Het hof oordeelt dat er voldoende wettelijke basis is voor de crisisheffing (art. 1, 27a en 32bd Wet LB 1964) en verwerpt het andersluidende standpunt van X bv. De Hoge Raad oordeelt dat

Lees verder

Vermogensetikettering verhindert fiscale trucs voor vermogenden

Bron: deze website Bron: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://taxlive visit the site.nl/-/vermogensetikettering-verhindert-fiscale-trucs-voor-vermogenden”> deze website Het leerstuk van de vermogensetikettering verhindert dat IB-ondernemers spaargeld van box 3 naar de zakelijke rekening kunnen overhevelen om op die manier belasting te besparen of toeslagen te ontvangen. De overgeboekte liquide middelen blijven tot box 3

Lees verder

Kostenvergoeding voor korte telefonische hoorzitting zonder nieuwe argumenten

Bron: deze website Rechtbank Overijssel oordeelt dat voor een kostenvergoeding niet van belang is de duur van de hoorzitting noch hetgeen op de hoorzitting is besproken.

Lees verder

NOAB

Gifity is al sinds 2009 een gecertificeerd NOAB-lid.
Lees hier waarom u een NOAB-kantoor moet inschakelen.

Onze contactgegevens

Administratiekantoor Gifity

Bezoekadres
Karel van Egmondstraat 61
5913 CL Venlo

Postadres
Postbus 3067
5902 RB Venlo

Telefoon: 077-3211244

Email: info@gifity.nl